Искате водата във вашия басейн да бъде кристално ясна и прозрачна! В такъв случай изберете облицовъчното ни покритие (лайнер) Bleu Azur. Така ще се радвате на ясносиня вода. Дъното на басейна ще се вижда без проблем, а във водата ще искрят слънчеви отблясъци.