Френски производител, намиращ се насред провинцията, близо до природата, нашето предприятие винаги се е стремяло да подобрява постоянно качеството на своите продукти за удължи техния период на ползване.

Днес, в момента на вашия избор, е съвсем нормално да си задавате въпроса какво влияние ще има вашият басейн върху околната среда.

Въпросите по-долу са основните въпроси на нашите клиенти и ние се опитахме да им отговорим съвсем обективно.

Басейнът консумира ли много вода?

 

Рядко срещана и неравномерно разпространена в света, водата е безценен ресурс, който трябва да се пести.

Басейнът Waterair изисква еднократно напълване! След това обикновено, но редовно поддържане на водата позволява вашият басейн никога да не бъде изпразван изцяло.

Накрая, проучване (FPP) показва, че годишната консумация на вода на 1 350 000 семейни басейна монтирани във Франция, се преценява на 0,05% националната консумация на вода, (70% от която се използва за селското стопанство).

Колко CO2 се отделя при строежа на басейн Waterair?

Възложихме на дружество SYMOE, специализирано в областта на емисиите на CO2, да сравни различните строителни техники на един басейн.

Това е сложен подход, защото измерването трябва да се прави през целия процес: извличане на суровини, производство, транспорт и т.н.

При конструирането на басейн WATERAIR се отделят по-малко газове с парников ефект, отколкото при басейн с “корпус” или от бетон.

Ползването на басейн представлява ли източник на замърсяване за нашата околна среда?

Следвайки нашите съвети за поддръжка -самият вие ще станете действащо лице в устойчивото развитие. Това е ангажимент, при който печелят и двете страни (win-win). Вие сте овладели вашата консумация на вода, така опазвате природните ресурси и правите икономии.

Ползването на един басейн през годината (електричество, продукти, …) представлява около 1,2% от средната годишна емисия на CO2 на едно френско домакинство, или се равнява на едно отиване и връщане със самолет Париж-Нант за 1 човек в екологична класа (източник: FPP).

Монтирайте басейн в градината си и изберете целогодишна ваканция във вашата къща, което се превръща в еко-градска дейност!

Graphique des émissions de CO2 par types de piscines

По-конкретно, какви са ангажиментите на Басейн WATERAIR по отношение на газовете с парников ефект и устойчивото развитие?

При Piscines Waterair еко-концепцията е ежедневно предизвикателство. Това се осъществява чрез стриктна спецификация: всеки нов продукт трябва да бъде с по-малко емисии на CO2 от този, когото заменя.

Намаляването на опаковките е също наш приоритет.

*Изчисления, извършени от дружество SYMOE на базата на Здравните декларации и декларациите за околна среда - норма NF P01-010

Добре е да се знае

Конструкцията на вашия басейн се състои от вече частично рециклирана стомана и е рециклируема.

Лайнерите Piscines Waterairса рециклируеми.