Какво представлява филтрирането? Филтрирането на басейна има за цел да пречисти водата, съдържаща части в състояние на суспензия, като я прекара през пореста материя. Филтрирането, от друга страна, предотвратява размножаването на водорасли. Става дума за циркулиране в затворена верига, осигурено от помпа и определен брой приспособления за филтриране (вж. по-долу).

Ако направим аналогия с човешкото тяло, помпата и филтрирането са за басейна това, което са сърцето и сърдечно-съдовата система за човека. С друг думи, те са задължителни за доброто функциониране на вашия басейн.

Трябва да знаете, че 80% от поддръжката на водата се извършва от филтрирането (физическа обработка) и 20% – от продуктите за поддръжка (механична или химическа обработка). Изборът на филтриране е изключително важен за вашия басейн и обуславя леснотата и бюджета за поддръжка. „Басейни Waterair“ разработи изключително икономични и производителни решения.

Типове филтриране за басейни

Какъв филтър да изберете? Филтърът е основен елемент на системата за филтриране и на пазара съществуват различни типове. Коя е най-добрата система за филтриране на един басейн? В действителност всеки филтър има своите предимства и недостатъци. Филтриранията с пясък и с пълнител са особено предпочитани от собствениците на басейни. Критерият за избор може да се базира на степента на филтриране, периода за поддръжка или потреблението на вода.

Тук ви предоставяме изчерпателна информация.

 • Филтриране с пясък: ценено заради изключително лесното му почистване (измиване срещу насрещно течение) и високата степен на филтриране (около 50 микрона). За сметка на това тази система изисква източване на цялата канализационна система, което усложнява монтажа. Измиването срещу насрещно течение изразходва много вода.
 • Филтриране с пълнител (от полиестер): тази система се предпочита заради качеството на филтрирането, което осигурява (около 20 микрона), и заради по-ниското потребление на вода. Почистването се извършва чрез изплакване с водна струя (но е по-времеемко от филтъра с пясък). Монтажът е лесен и няма нужда от свързване.
 • Филтриране с торбички: еднократни или с възможност за измиване, техните характеристики се доближават до тези на филтъра с пълнител. Поддръжката обаче трябва да се извършва по-често.
 • Филтриране с кремъчни водорасли: макар че степента на филтриране е отлична, тази система се използва рядко при семейните басейни, понеже е по-скъпа и по-сложна от техническа гледна точка.
 • Филтриране със стъкло: много модерна и много близка до филтрирането с пясък по отношение на степента на филтриране и поддръжката, тази система все пак е по-скъпа от филтъра с пясък.

Системи за филтриране на „Басейни Waterair“

Изборът на система за филтриране зависи от разположението на басейна: има ли растения наоколо? Или вятър? Но също така зависи и от използването на басейна: от основно жилище ли е част, или от второстепенно? Вие и вашият консултант ще определите най-добрата за вас система по време на проучването за разполагане. Гамата Waterair е богата.

 • Традиционни системи
  • Филтриране с пълнител Waterair: кристална вода благодарение на изключително високата степен на филтриране (20 микрона). Пълнителят е с голям размер, за да се намали честотата на поддръжката. Ниско потребление на вода: пълнителят се почиства с водна струя. Икономичен, тъй като експлоатационният живот на пълнителя е от 5 до 7 години. Лесен монтаж: не е необходимо свързване с канализационната система.
  • Филтриране с пясък: степен на филтриране 50 микрона, лесна поддръжка (измиване срещу насрещно течение).
    
 • Интегрирано филтриране за басейн снимка
  Fillwat Compact System®: система за филтриране на басейн с площ до 35 m². 30% по-ниско потребление на електроенергия в сравнение с традиционна система и много лесна поддръжка. Възможност за използване на 2 типа филтри: пълнители и еднократни торбички.
   
 • Предварително сглобени технически помещения „всичко в едно“ въз основа на филтриране с пълнители
  • Филтриране Locaroc 2 : изцяло сглобена предварително филтрираща система за басейн с дизайн на скала; интегрира се перфектно в градината ви. Това помещение може да се развива (възможно е добавяне на електролизатор). Бърз и лесен монтаж.
  • Locatec Classic®: многофункционална филтрираща система за басейн от най-висок клас с корито за душ. Висока устойчивост (полиестер).
  • Locatec Premium®: също многофункционална. Включва решетка от композит на дърво и полиестер.

Какви са критериите за избор на система за филтриране?

 • Дебит за филтриране: определя се според обема на вашия басейн. Дебит за филтриране = воден обем на басейна (m3)/4 (часа);
 • Тип филтър: трябва да е адаптиран към мощността на помпата;
 • Потребление на електроенергия: за предпочитане са икономичните помпи.

Кои са елементите на системата за филтриране?

Системата за филтриране се състои от няколко елемента, всеки от които играе ключова роля.

 • Помпа и електрическа кутия:
  • Помпа: осигурява циркулирането на водата за пречистване. Състои се от 3 елемента: предварителен филтър за задържане на едрите нечистотии, „корпус“, съставен от турбина, която задвижва водата в циркулация, и мотор (еднофазен или трифазен).
  • Електрическа кутия: позволява свързване на помпата с електрическата инсталация на къщата. Съдържа защитни елементи (диференциален автоматичен прекъсвач) и часовник, който позволява програмиране на времето за филтриране.
  • Часовник за програмиране на филтрирането : за автоматично включване на филтриращата система. Времето за филтриране е пропорционално на температурата на водата.
    
 • Филтри: позволяват отделянето на нечистотиите (минерални или органични) от водата, която ги съдържа. Те премахват мътността на водата, като я правят бистра и подобряват качеството й.
   
 • Хидравлична система
  • Скимер: устройство за обиране нечистотиите от повърхността. Той засмуква листата, насекомите и боклуците, плуващи по повърхността на водата. Състои се от засмукващ конус и регулируем отвор.
  • Тръбопровод: осигурява свързването на техническото помещение с басейна и трябва да издържа на високо налягане.
  • Възвратна дюза: част за вграждане, която позволява връщане на водата в басейна под определено налягане, насочване на водния поток и намиране на възможно най-доброто изтичане (циркулиране на водата). Тя осигурява връщането на филтрираната вода в басейна.

За какво служи помпата на басейна и как да изберете подходяща?

Помпата служа за засмукване на водата от басейна през скимера и за насочването й към филтъра, преди да бъде върната в басейна през възвратните дюзи (след като бъде пречистена). Без нея водата ви не би могла да бъде чиста.

Размерът на помпата се избира в зависимост от големината на басейна, дължината му, тръбопровода и броя на колената, от които е съставен (имайте предвид, че всяко коляно означава загуба на товар). Съществуват различни видове помпи. Що се отнася до икономията на енергия, тенденцията е към малки помпи, които се въртят по-продължително. Предимства: по-ниско потребление на вода и електроенергия и по-чист басейн.

Трябва да подходите сериозно към избора на система за филтриране на басейна, понеже от нея зависи качеството на водата, времето, прекарано в поддръжка на басейна, и разходите за поддръжка. Съществуват множество решения за улесняване на поддръжката на басейна, като вие трябва да изберете най-подходящата за вас.