Вие имате проект за изграждане на басейн? Piscines Waterair Ви предлага безплатно проучване за разполагането му, което е персонализирано и без ангажимент. За да разберете цената на басейна, който е подходящ за Вашите нужди, нашият търговски консултант ще дойде в дома Ви и ще Ви предостави ценни съвети, за да може Вашият проект за басейн да се изпълни при най-добри условия. Тази безплатна оферта за басейн ще Ви помогне да оцените осъществимостта и цената на басейн Waterair.


Бих искал:

Моите данни:

Адрес на моя проект

Адресът на моя проект е идентичен с моя личен адрес(1) Посочвайки ни Вашата електронна поща, можете да получавате търговска информация от Piscines Waterair. Бихте могли да прекратите абонамента си във всеки момент, като натиснете върху връзката, която ще получавате във всеки имейл.

Имате право на достъп, промяна, корекция и премахване на данни, които Ви засягат (чл. 34 от закона "Информатика и свободи"). За да го упражните, се обърнете към Отдел Комуникации - Piscines Waterair ZA - INT - 68580 Сепоа-льо-Ба.