Информираме Ви, че WATERAIR, акционерно дружество със седалище на адрес Zone artisanale, 68580 SEPPOIS-LE-BAS, регистрирано в търговския регистър и в дружествата Mulhouse под номер 440 123 487 (по-долу наричано „ние“), желае да предприеме събиране на лични данни за Вас (наричани по-долу „Данни“).

Вашите Данни се събират за следните крайни цели:

 • търсене на клиенти;
 • управление на бюлетини;
 • управление на персонализирани промоционални оферти;
 • измервания във връзка с аудиторията и статистика;
 • определяне на географското местоположение, за да можем да Ви предложим правилната държава в падащия списък;
 • Retargeting/Remarketing;
 • изпълнение на договора;
 • анкети за удовлетвореност;
 • прехвърляне към обработващи лични данни лица в следните области на дейност: информатика, търговия, финанси, маркетинг, комуникация, логистика и производство с цел правилното изпълнение на договора и последващата връзка с клиентите.

Вашите Данни се съхраняват за период, който е строго необходим за осъществяването на тези крайни цели, и са предназначени да бъдат преглеждани както от нашите вътрешни отдели, така и от нашите доставчици.

Като вземаме предвид известната ни информация, разходите за изпълнение и естеството, обхвата, контекста и крайните цели на извършваните обработки, както и рисковете за Вашите права и свободи, ние се ангажираме да приложим подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на Вашите Данни.

В съответствие с европейски Регламент № 2016/679 от 27 април 2016 г., както и с изменения Закон № 78-17 от 6 януари 1978 г., Ви информираме, че имате право:

 • да осъществите достъп до и коригирате своите Данни;
 • да възразите на обработката на Вашите Данни по основателни причини;
 • в рамките, предвидени от приложимото законодателство, да поискате обработките на Данните да бъдат ограничени или Данните да бъдат изтрити;
 • да оттеглите съгласието си във всеки един момент;
 • да получите Данните си в често срещан и четлив структуриран формат, за да ги прехвърлите на друг администратор на лични данни (право на преносимост);
 • да определите указанията за съхранение, изтриване и съобщаване на Вашите Данни след смъртта Ви.

От друга страна, информираме Ви, че имате право да възразите в рамките на профилирането, което извършваме ежегодно с цел да Ви предоставяме персонализирани оферти.

За да упражните правата си, можете да изпратете молбата си, придружена от доказателство за самоличност, по имейл на следния адрес: rgpd@waterair.com.

Освен това Ви информираме, че имате право да подадете оплакване пред контролен орган.

Приемайки информацията, представена в лентата за бисквитките в края на страницата, Вие се съгласявате да изпратите Данните си на WATERAIR за крайните цели, описани по-горе.