Το να ξέρει κανείς καλό κολύμπι και να σέβεται τους βασικούς κανόνες προφύλαξης, είναι η καλύτερη εγγύηση ασφάλειας στης πισίνα, στη θάλασσα, στη λίμνη...

Σήμερα ο εξπλισμός ασφαλείας εγκαθίστεται μαζί με την πισίνα σας. Σας προτείνουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων ασφαλείας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας και στον τύπο της πισίνας σας.