Ταυτοποίηση του διαχειριστή της σελίδας

Η Waterair.com/gr είναι μια σελίδα που εκδίδεται από τον Όμιλο WATERAIR ΑΕ
με κεφάλαιο 10.000.000 €.
Ενδοκοινοτικός ΦΠΑ: FR 71 440 123 487
RCS Mulhouse B 440 123 487 του οποίου η διεύθυνση της εταιρικής έδρας είναι:
Z.A
68580 Seppois le Bas
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@waterair.com
Συμβουλές και μελέτη εγκατάστασης: 0 800 50 70 40
Τηλεφωνικό κέντρο διοίκησης: +33 3 89 07 45 45
Υπηρεσία Πελατών: +33 3 89 07 45 55 (δωρεάν υπηρεσία, κόστος απλής κλήσης)
Υπεύθυνη δημοσίευσης: Κυρία υπεύθυνη Άμεσου Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, M. Dreyer

Πρόσβαση στη σελίδα

Η πρόσβαση στη σελίδα Waterair.com/gr είναι δωρεάν. Τα έξοδα πρόσβασης και χρήσης του δικτύου τηλεπικοινωνιών επιβαρύνουν τον χρήστη, σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται από τον πάροχο πρόσβασής του και τον φορέα τηλεφωνίας. Ο χρήστης της παρούσας σελίδας αναγνωρίζει πως διαθέτει την ικανότητα και τα απαραίτητα μέσα για να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει την παρούσα σελίδα.
Τεχνικές πληροφορίες
Σας υπενθυμίζουμε πως δεν εξασφαλίζεται η μυστικότητα των επικοινωνιών στο Διαδίκτυο. Ο χρήστης ενημερώνεται πως κατά την πρόσβασή του στη σελίδα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν "cookies " ώστε να γίνει η ταυτοποίησή του και να αποθηκευτούν πληροφορίες που συλλέχθησαν καθ' όλη τη διάρκεια της σύνδεσής του.
Η σελίδα Waterair.com/gr χρησιμοποιεί την Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης της ιστοσελίδας που παρέχεται από την Google Inc. ("Google"). Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies που είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει την Waterair.com/gr να αναλύσει τη χρήση της ιστοσελίδας της από τους χρήστες της. Τα δεδομένα που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση της σελίδας που κάνετε (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα μεταφερθούν και αποθηκευτούν από την Google. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό να αξιολογήσει τη χρήση της σελίδας που κάνετε, να δημιουργήσει εκθέσεις σχετικά με την δραστηριότητα της σελίδας με προορισμό τον εκδότη της, και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα της σελίδας και τη χρήση του Διαδικτύου. Η Google ενδέχεται να διαβιβάσει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης ή όταν οι εν λόγω τρίτοι διαχειρίζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα διασταυρώσει τη διεύθυνση IP σας με κάθε άλλο δεδομένο που κατέχεται από την Google. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον περιηγητή σας.

Χρησιμοποιώντας την παρούσα σελίδα, συναινείτε ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Google σύμφωνα με τις συνθήκες και τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Σύνδεσμοι υπερκειμένων

Η δημιουργία συνδέσμων υπερκειμένων προς τη σελίδα Waterair.com/gr υπόκειται στην προηγούμενη συμφωνία του Διευθυντή Δημοσίευσης. Οι σύνδεσμοι υπερκειμένων που δημιουργούνται σε κατεύθυνση προς άλλες σελίδες βάσει της Waterair.com/gr δεν αποτελούν, σε καμία περίπτωση, ευθύνη της Piscines WATERAIR.

Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή ή αναπαράσταση των σελίδων, των δεδομένων και κάθε άλλου συστατικού στοιχείου της σελίδας, με οποιαδήποτε διαδικασία ή μέσον, και αποτελεί, χωρίς την έγκριση του εκδότη, παραποίηση.

Ταυτοποίηση του εξυπηρετητή της σελίδας

Η Waterair.com/gr φιλοξενείται από την Nerim SAS. Της οποίας η εταιρική έδρα βρίσκεται στην διεύθυνση Paroi Nord de la Grande Arche, 1 parvis de la Défense, 92044 Paris La Défense Cedex, Γαλλία.

© Ευχαριστίες για τις φωτογραφίες
Estelle Hoffert