Pri brskanju po naši spletni strani se bodo morda s pomočjo »piškotkov« shranile informacije, ki se nanašajo na omenjeno brskanje in v katere ima vpogled le izdajatelj omenjenega piškotka.

Piškotek je besedilna datoteka, ki se odloži in shrani na posebnem mestu trdega diska vaše naprave (računalnika, mobilne naprave itd.) ob vašem obisku pod pogojem, da ne spreminjate svojih parametrov za piškotke, razen v primeru nujnih piškotkov za zagotavljanje storitev in delovanja našega spletnega mesta (na primer piškotki nakupovalne košare in varnostni piškotki).

Piškotki omogočajo prepoznavanje naprave, preko katere poteka povezava z našim spletnim mestom v določenem časovnem intervalu, in sicer na osnovi vaših izbranih možnosti in časa veljavnosti vaše privolitve, ki traja 13 mesecev.

Seznanjamo vas, da se bodo med vašim brskanjem po našem spletnem mestu na vašo napravo shranili naslednji piškotki, in sicer z namenom:

  • oglaševanja in predstavitve informacij, prilagojenih vašim interesom (oglaševalni piškotki);
  • omogočene delitve vsebin na našem spletnem mestu z ostalimi uporabniki interneta (piškotki za družabna omrežja);
  • merjenja in analize uporabe našega spletnega mesta (piškotki za merjenje obiska);
  • zagotavljanja poteka nakupov (piškotki za nakupovalno košarico);
  • hitrega prepoznavanja uporabnika (piškotki za identifikacijo seje in varnostni piškotki);
  • optimizacije predstavitve našega spletnega mesta v skladu z osebnimi nastavitvami in glede na uporabljeno napravo (piškotki za osebno nastavitev vmesnika);
  • Za zagotavljanje optimalne izkušnje brskanja po spletni strani (piškotki za delovanje);
  • Za omogočanje ogleda videoposnetkov, ki gostujejo na spletnih platformah za videoposnetke YouTube in Vimeo (piškotki za videoposnetke);
  • Za izvajanje ergonomskega testiranja v realnem času, ki se imenuje tudi »testiranje AB« (piškotki testov AB).

V skladu z zakonsko spremembo št. 78-17 z dne 6. januarja 1978 in v skladu z evropsko Uredbo št. 2016/679 z dne 27. aprila 2016 lahko shranjevanje podatkov ali dostop do že shranjenih informacij poteka izključno na podlagi vašega soglasja. Z uporabo našega spletnega mesta soglašate z uporabo zgoraj navedenih piškotkov. Imate možnost, da kadarkoli v celoti ali delno izklopite omenjene piškotke vašega brskalnika, razen nujnih piškotkov, ki so potrebni za zagotavljanja storitev in delovanja našega spletnega mesta.