Ko sprejemate odločitev, je povsem normalno, da se sprašujete, kako vaš bazen vpliva na okolje.

Spodnja vprašanja so najpogostejša vprašanja naših kupcev in nanje smo skušali odgovoriti z vso objektivnostjo.

Ali bazen porabi veliko vode?

Voda, ki je redko in neenako porazdeljena po svetu, je dragocen naravni vir, s katerim moramo ravnati varčno.

Bazen Waterair boste polnili le enkrat na leto! Tako si lahko s preprostim, a rednim vzdrževanjem vode zagotovite, da vam bazena nikoli ne bo treba popolnoma izprazniti.

Neka študija (FPP) je pokazala, da 1350000 družinskih bazenov v Franciji letno porabi do 0,05 % skupne količine vode, porabljene v državi, (70 % se jo porabi v kmetijstvu).

Kolikšno emisijo CO2 povzroči gradnja enega bazena Waterair?

Podjetju SYMOE, ki je specializirano za emisije CO2, smo zaupali primerjavo različnih tehnik gradnje bazenov.

To je zapleten poseg, saj vsi koraki zahtevajo veliko pozornosti in previdnosti: pridobivanje surovin, izdelava, transport itd.

Pri gradnji bazena WATERAIR se torej izloča manj toplogrednih plinov kot pri gradnji betonskih in drugih bazenov.

 

Je uporaba bazena vir onesnaževanja okolja?

Sledite našim nasvetom in tudi sami podprite trajnostni razvoj. To je zaveza, ki koristi vsem. Omejite porabo vode, ohranjajte naravne vire in privarčujte.

Uporaba enega bazena na leto (elektrika, proizvodi …) predstavlja približno 1,2 % povprečne letne emisije CO2 francoskega gospodinjstva, oziroma enako kot povratna letalska vozovnica Paris-Nantes za eno osebo v ekonomskem razredu (vir: FPP).

Vgradnja bazena na vašem vrtu in celoletne počitnice kar pri vas doma postane torej dejanje ekološko zavednega državljana!

 

 

Graphique des émissions de CO2 par types de piscines

Kakšne so konkretne zaveze podjetja Piscine WATERAIR na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in trajnostnega razvoja?

Pri podjetju Piscines Waterair je ekološki koncept del vsakdana. To se odraža v strogem seznamu nalog: vsak nov proizvod mora imeti manjše emisije CO2 od tistega, ki ga nadomesti.

Tudi zmanjšanje količine ovojnine je ena naših prednostnih nalog.

*Izračune izdeluje podjetje SYMOE na osnovi Obrazca za okoljske in sanitarne deklaracije/FDES – standard NF P01-010At Waterair Swimming Pools, environmentally-friendly design is at the forefront of our daily activities. This is reflected by our strict requirements: all new products must emit less CO2 than the products they replace.

Reducing the amount of packaging we use is also a priority for us.

Dobro je vedeti

Struktura vašega bazena je iz jekla, ki je že deloma reciklirano, in ga je mogoče reciklirati.

Obloge Piscines Waterair je mogoče reciklirati.