Savitljive ili krute ograde osmišljene da spriječe pristup male djece.