Obavještavamo vas da poduzeće WATERAIR, jednostavno dioničko društvo sa sjedištem na adresi Zone artisanale, 68580 à SEPPOIS-LE-BAS upisano u trgovački registar društava grada Mulhouse pod brojem 440 123 487 (u daljnjem tekstu, „mi”) želi prikupljati vaše osobne podatke (u daljem tekstu „Podatci”).

Vaši se Podatci prikupljaju u sljedeće svrhe:

 • Razvoj poslovanja;
 • Upravljanje brošurama;
 • Upravljanje personaliziranim osobnim ponudama;
 • Mjerenje posjećenosti i izrađivanje statistika;
 • Geolokalizaciju kako bi se prikazivala točna država na padajućem popisu;
 • Ponovno ciljanje / Ponovno oglašavanje;
 • Provođenje ugovora;
 • Anketiranje razine zadovoljstva;
 • Prenošenje podataka podizvođačima u sljedećim područjima poslovne djelatnosti: informatika, trgovina, financije, marketing, komunikacije, logistika i industrija radi pravilnog provođenja ugovora i praćenja odnosa s klijentima.

Vaši se Podatci samo čuvaju tijekom vremenskog razdoblja potrebnog za ostvarivanje navedenih svrha te ih mogu pregledavati naši interni odjeli kao i naši pružatelji usluga.

Uzimajući u obzir stanje znanja, troškove provedbe i prirodu, opseg, kontekst i svrhu postupaka, kao i rizike koji se odnose na vaša prava i slobode, zauzimamo se za uspostavljanje odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjere kako bi se jamčila zaštita vaših Podataka.

Sukladno Europskoj uredbi br. 2016/679 od 27. travnja 2016. i izmijenjenom zakonu br. 78 – 17 od 6. siječnja 1978. godine napominjemo vam da ostvarujete sljedeća prava:

 • Pristupanje i mijenjanje vlastitih Podataka;
 • Osporavanje obrađivanja vaših Podataka zbog legitimnih razloga;
 • Zahtijevanje da se obrađivanje Podataka ograniči ili Podatci izbrišu kako je predviđeno ograničenjima navedenim u tekstu;
 • Uskraćivanje vašeg pristanka u bilo kojem trenutku;
 • Primanje vlastitih Podataka u strukturiranom obliku, uobičajenom i čitljivom obliku kako bi se podatci prenijeli drugoj osobi zaduženoj za obrađivanje (pravo na prenošenje);
 • Određivanje prikladnih direktiva za čuvanje, brisanje i ustupanje vaših Podataka nakon vaše smrti.

Osim toga, napominjemo vam da imate pravo suprotstavljanja u okviru postupka profiliranja koji obavljamo godišnje kako bismo vam se pružile personalizirane ponude.

Radi ostvarivanja vlastitih prava pozivamo vas da pošaljete svoj zahtjev, zajedno s identifikacijskim dokumentom, u obliku elektroničke poruke na sljedeću adresu elektroničke pošte: .

Napominjemo vam da također imate pravo podnošenja žalbe pri nadzornom tijelu.

Prihvaćanjem informacija navedenih u skočnom prozoru za kolačiće na dnu stranice ustupate svoje Podatke poduzeću WATERAIR radi ostvarivanja prethodno navedenih svrha.