Az SAS WATERAIR, székhely: Zone artisanale, 68580 SEPPOIS-LE-BAS, nyilvántartó hatóság: Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse, cégjegyzékszám: 440 123 487 (a továbbiakban „mi”), ezúton tájékoztatja az önre vonatkozó személyes adatok (a továbbiakban „Adatok”) nyilvántartásáról.

Az Adatokat a következő célokból tartjuk nyilván:

 • Kereskedelmi kutatás;
 • Hírlevélkezelés;
 • Személyre szabott promóciós ajánlatok kezelése;
 • Látogatottság mérése és statisztikák;
 • Földrajzi meghatározás, hogy a menüben a megfelelő országot javasoljuk;
 • Retargeting / Remarketing;
 • A szerződés teljesítése;
 • Elégedettségi felmérések;
 • Az Adatok továbbítása alvállakozóknak informatikai, kereskedelmi, pénzügyi, marketing-, kommunikációs, logisztikai és ipari célokból, a szerződés megfelelő teljesítése és az ügyfélkapcsolat kezelése érdekében.

Az Adatokat az ezen célokhoz feltétlenül szükséges időtartamig őrizzük meg, és cégünk belső szolgálatai, valamint beszállítóink férhetnek hozzájuk.

A mai ismeretekhez, a végrehajtási költségekhez és a kezelési eljárás természetéhez, hatályához, körülményeihez és céljához, valamint az Ön jogaira és szabadágára vonatkozó kockázatokhoz mérten kötelezettséget vállalunk arra, hogy az Adatok védelmét a megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.), valamint a  78-17. módosított törvény (1978. január 6.) értelmében tájékoztatjuk az alábbi jogairól:

 • Az Adatokhoz való hozzáférés, azok javítása;
 • Az Adatok kezelésének legitim indokkal történő tiltása;
 • A jogszabályok adta kereteken belül az adatokkezelés korlátozásának vagy azok törlésének kérelmezése;
 • A hozzájárulás bármikori visszavonása;
 • Az Adatok egy szerkesztett, általánosan használt és olvasható formában való kikérése,  egy másik adatkezelőnek való továbbítás céljából (átvitelhez való jog);
 • Az Adatok elhalálozás után történő tárolására, törlésére és komunikálására vonatkozó irányelvek meghatározása.

Egyébiránt tájékoztatjuk, hogy jogában áll megtiltani a profilalkotást, melyet évente végzünk, hogy személyre szabott ajánlatokat küldhessünk Önnek.

Ha élni szeretne ezen jogaival, kérjük, küldje el kérelmét egy személyazonosító okmánnyal a következő email-címre: .

Továbbá tájékoztatjuk, hogy jogában áll egy felügyelő szervnél reklamációval élni.

Amennyiben elfogadja a jelen információkat az oldal alján található süti (cookie) sávban, hozzájárul az Adatok WATERAIR-rel való közléséhez, a fent meghatározott célok érdekében.