Dane identyfikacyjne podmiotu zarządzającego witryną
Wydawcą witryny www.waterair.com/pl jest firma Piscines WATERAIR
Spółka akcyjna uproszczona z kapitałem w wysokości 10 000 000 Euro.
Rejestr Handlowy Spółek miasta Mulhouse B 440 123 487, z siedzibą pod adresem :

Z.A
68580 Seppois le Bas

Porady i projekt instalacji: 0 800 50 70 40
Centrala działu administracji: +33 (0)3 89 07 45 45
Dział Obsługi Klienta: +33 (0)3 89 07 45 55

Kierownik publikacji: Pani Dyrektor ds. Komunikacji

Dostęp do witryny
Dostęp do witryny www.waterair.com/pl jest bezpłatny.
Koszty dostępu i korzystania z usług telekomunikacyjnych są pokrywane przez użytkownika sieci internet zgodnie z cennikiem usługodawcy internetowego oraz operatora telekomunikacyjnego.
Użytkownik witryny oświadcza, że dysponuje uprawnieniami i środkami niezbędnymi dla dostępu i korzystania z witryny.

Dane osobowe
Posiadasz prawo dostępu, modyfikacji, korekty i usunięcia swoich danych osobowych (francuska ustawa dotycząca Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku). Wszelkie zapytania należy przesyłać na adres: Piscines WATERAIR - Service Communication - ZA - 68580 Seppois le Bas

Informacje techniczne
Przypominamy, że tajemnica korespondencji w sieci Internet nie jest gwarantowana.
Użytkownik sieci internet jest niniejszym informowany, że podczas odwiedzania witryny mogą być wykorzystywane pliki "cookie", umożliwiające jego identyfikację i zachowanie informacji wpisywanych podczas wizyty na naszych stronach internetowych.

Linki hipertekstowe
Tworzenie linków hipertekstowych prowadzących do witryny www.waterair.com/pl jest możliwe jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrektora Publikacji. Firma Piscines WATERAIR nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za linki hipertekstowe prowadzące z witryny www.waterair.com/pl do innych stron internetowych.

Prawa autorskie
Reprodukowanie lub rozpowszechnianie w całości lub w części stron, danych oraz innych elementów witryny bez zgody jej wydawcy, za pośrednictwem jakichkolwiek środków lub nośników, jest całkowicie zabronione i stanowi przestępstwo karane obowiązującymi przepisami.

Dane identyfikacyjne hosta witryny
Hostem witryny www.waterair.com/pl jest firma NERIM
Z siedzibą pod adresem: 102, av. du Président Kennedy 75016 Paris