Identyfikacja administratora strony internetowej

Waterair.com/pl to strona edytowana przez Grupę WATERAIR
Spółka akcyjna uproszczona o kapitale wynoszącym 10 000 000 EURO.
VAT wewnątrzwspólnotowy: FR 71 440 123 487
Numer rejestracji w Rejestrze spółek handlowych w Mulhouse: RCS B 440 123 487, adres siedziby prawnej:
Z.A
68580 Seppois le Bas
Adres elektroniczny:
Porady oraz analiza usytuowania: 0 800 50 70 40
Nr telefonu działu administracyjnego: +33 3 89 7 45 45
Dział klienta, +33 3 89 7 45 55 (usługa bezpłatna, cena jednej rozmowy telefonicznej)
Kierownik publikacji: Jacques Braun

Dostęp do strony internetowej

Dostęp do strony internetowej Waterair.com/pl jest bezpłatny. Koszty dostępu i użytkowania sieci telekomunikacji ponosi użytkownik Internetu zgodnie z warunkami ustalonymi przez usługodawcę internetowego oraz operatora telekomunikacji. Użytkownik niniejszej strony internetowej oświadcza, że posiada wystarczające kompetencje oraz środki umożliwiające mu dostęp do tej strony i jej używanie.
Informacje techniczne
Przypominamy, że tajemnica korespondencji nie jest gwarantowana w sieci internetowej. Internauta jest świadomy, że podczas jego wizyty na stronie internetowej mogą być użyte pliki „cookie” do identyfikacji oraz przechowywania informacji wprowadzanych podczas zalogowania.
Strona internetowa Waterair.com/pl korzysta z usługi służącej do analizy stron internetowych – Google Analytics, której dostarcza Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczonymi na komputerze użytkownika, aby pomóc administratorowi Waterair.com/pl w analizie dotyczącej korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników. Dane wytwarzane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (w tym adres IP) zostaną przekazane i przechowywane przez Google. Google wykorzysta te informacje, aby ocenić, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, opracować raporty na temat aktywności strony internetowej przeznaczone dla jej wydawcy, oraz zapewnić pozostałe usługi związane z aktywnością strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może ujawnić te informacje stronom trzecim w przypadku wymogów prawnych, lub jeżeli te strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google nie będzie dokonywać zestawień adresu IP użytkownika z jakimikolwiek innymi danymi, jakie przechowuje. Użytkownik ma możliwość wyłączenia używania plików cookie wybierając odpowiednie parametry w swojej przeglądarce.

Korzystając z tej strony, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google na warunkach i w celach opisanych powyżej.

Hiperłącza

Utworzenie hiperłączy do strony internetowej Waterair.com/pl wymaga wcześniejszej zgody Dyrektora Publikacji. Firma Piscines WATERAIR nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za hiperłącza prowadzące ze strony Waterair.com/pl do innych stron internetowych.Firma Baseny WATERAIR nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za hiperłącza prowadzące ze strony Waterair.com/pl do innych stron internetowych.

Prawa autorskie

Powielanie lub przedstawianie, całkowite albo częściowe, stron, danych oraz wszelkich innych elementów, jakie składają się na strony internetowe, za pomocą dowolnej metody czy formy jest zabronione i stanowi fałszerstwo w razie braku upoważnienia ze strony wydawcy.

Identyfikacja hosta internetowego

Hostem strony internetowej Waterair.com/pl jest firma Nerim SAS, której siedziba prawna mieści się pod adresem Paroi Nord de la Grande Arche, 1 parvis de la Défense, 92044 Paris La Défense Cedex, Francja.

© Zdjęcia
Estelle Hoffert