Identifikace správce stránek
Waterair.com/cz jsou stránky spravované skupinou WATERAIR
Zjednodušená akciová společnost (SAS)  s kapitálem 10 000 000 eur.
Intrakomunitární DPH: FR 71 440 123 487
RCS Mulhouse B 440 123 487 se sídlem na adrese:
Z.A
68580 Seppois le Bas
Elektronická pošta: info@waterair.com
Poradenství a realizační studie: 0 800 50 70 40
Standard pro správní záležitosti: +33 3 89 07 45 45
Zákaznický servis: +33 3 89 07 45 55 (bezplatná služba, cena volání)
Za publikaci odpovídá: paní Dreyerová, ředitelka oddělení komunikace a marketingu

Přístup ke stránkám
Přístup ke stránkám Waterair.com/cz je bezplatný. Náklady na přístup a používání telekomunikační sítě hradí uživatel internetové sítě v souladu s podmínkami stanovenými příslušným poskytovatelem služeb a operátorem telekomunikačních služeb. Uživatel těchto stránek potvrzuje, že má potřebné schopnosti a prostředky k přístupu a používání těchto stránek.
Technické informace
Upozorňujeme vás, že poštovní tajemství nemůže být v případě korespondence po internetové síti zaručeno. Uživatel je informován o tom, že při přístupu na tyto stránky mohou být pro účely identifikace a uchovávání zadaných informací po celou dobu připojení použity soubory cookie.
Stránky Waterair.com/cz využívají Google Analytics, analytickou službu pro internetové stránky poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Společnost Google Analytics používá soubory cookie, tj. textové soubory umístěné ve vašem počítači, aby pomohla stránkám Waterair.com/cz analyzovat jejich používání uživateli. Údaje o způsobu vašeho používání stránek (včetně vaší IP adresy) vygenerované pomocí souborů cookie budou předány společnosti Google a uloženy. Google tyto informace použije za účelem vyhodnocení způsobu vašeho používání našich stránek, sestavení zpráv o činnosti stránek pro jejich vydavatele a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou a používáním stránek a internetu. Google může tyto informace předat třetím stranám v případě právní povinnosti nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají údaje jménem společnosti Google. Google nevytvoří vztah mezi vaší IP adresou a jinými údaji, které vlastní. Použití souborů cookie můžete deaktivovat zvolením odpovídajících parametrů ve svém prohlížeči.

Používáním těchto internetových stránek výslovně souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů společností Google za výše popsaných podmínek a pro výše uvedené účely.

Hypertextové odkazy
Vytvoření hypertextových odkazů na stránky Waterair.com/cz podléhá předchozímu souhlasu ředitele publikace. Společnost Piscines WATERAIR nenese žádnou odpovědnost za hypertextové odkazy na jiné stránky pocházející ze stránek Waterair.com/cz.

Autorská práva
Reprodukování a zobrazení, úplné nebo částečné, stránek, údajů a jakéhokoli jiného prvku umístěného na stránkách, a to bez ohledu na použitý proces či prostředek, je zakázáno a bez povolení vydavatele představuje porušení zákona paděláním.

Identifikace provozovatele webhostingu
Provozovatelem webhostingu Waterair.com/cz je společnost Nerim SAS. Obchodní sídlo společnosti se nachází na adrese Paroi Nord de la Grande Arche, 1 parvis de la Défense, 92044 Paris La Défense Cedex, Francie.
Na použité fotografie se vztahují autorská práva ©
Estelle Hoffert