Producător francez, având sediul în mediul rural, aproape de natură, întreprinderea noastră a încercat întotdeauna să îmbunătățească constant calitatea produselor sale pentru a prelungi astfel termenul lor de utilizare.

Astăzi, în momentul în care trebuie să luați o decizie, este absolut normal să vă puneți întrebări referitoare la impactul pe care îl poate avea piscina dumneavoastră asupra mediului. 
Întrebările de mai jos sunt principalele neclarități ale clienților noștri şi, în consecinţă, noi am încercat să le oferim răspunsuri cât mai obiective. 

O piscină consumă multă apă? 

Rară şi inegal distribuită în lume, apa este o sursă prețioasă care trebuie economisită. 
O piscină Waterair nu trebuie să fie umplută decât o singură dată! Prin urmare, o întreținere simplă dar regulată a apei vă permite să nu goliți niciodată în întregime piscina.

În concluzie, un studiu (FPP) ne indică faptul că consumul anual de apă din 1.350.000 de piscine familiale instalate în Franța este estimat la 0,05% din consumul de apă la nivel național (70% fiind utilizat pentru agricultură). 

Cât CO2 este emis în timpul construcției unei piscine Waterair? 

Am încredințat Societății SYMOE, specializată în domeniul emisiilor de CO2, misiunea de a compara diferitele tehnici de construcție ale unei piscine.

Acesta este un demers complex deoarece e nevoie de echilibru în toate procesele: extragerea materiilor prime, fabricarea, transportul, etc.

În timpul construcției unei piscine WATERAIR se emit așadar mai puține gaze cu efect de seră decât pentru construirea unei piscine prefabricate sau din beton.

Utilizarea unei piscine reprezintă oare o sursă de poluare a mediului?

Respectând recomandările noastre de întreținere, veți deveni dumneavoastră înșivă un actor al dezvoltării durabile. Acesta este un angajament câștigător pentru ambele părți. Veți supraveghea singur consumul de apă, veți proteja resursele naturale şi veți face economii.

Utilizarea unei piscine pe toată durata anului (electricitate, produse, …) reprezintă aproximativ 1,2% din emisiile medii anuale de CO2 ale unei locuințe franceze sau echivalentul unui drum dus-întors cu avionul Paris – Nantes pentru 1 persoană la clasa economică (sursa: FPP).

A instala o piscină în grădină şi a opta pentru vacanţe pe toată perioada anului la dumneavoastră acasă devine așadar un act eco-cetăţean! 

Mai concret, cum se angajează Piscinele WATERAIR în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi în dezvoltarea durabilă? 

La Piscinele Waterair, conceptul eco este o miză cotidiană. Acest lucru se traduce printr-un caiet strict de sarcini: orice produs nou trebuie să emită mai puțin CO2 decât cel pe care îl înlocuiește.

Reducerea ambalajelor reprezintă de asemenea o prioritate.

*Calcule efectuate de societatea SYMOE pe baza Fişelor Declarațiilor de Mediu şi Sanitare – norma NF P01-010