Vă informăm că WATERAIR, societate pe acțiuni simplificată, cu sediul în Zona artizanală, 68580 la SEPPOIS-LE-BAS, înregistrată în Registrul Comerțului și al Societăților din Mulhouse, sub nr. 440 123 487 (în continuare, „noi„), dorește să strângă datele cu caracter personal cu privire la dumneavoastră (în  continuare, „Datele„).
Datele dumneavoastră sunt colectate pentru următoarele scopuri:

 • Prospecțiuni comerciale;
 • Administrarea newsletter-elor;
 • Administrarea ofertelor promoționale personalizate;
 • Măsuri de audiere și de statistici;
 • Geolocalizare, pentru a vă propune țara corectă din lista de derulare;
 • Retargetering / Remarketing;
 • Executarea contractului;
 • Anchete de satisfacție;
 • Transfer către subcontractori în domeniile de activitate următoare: informatică, comerț, financiar, marketing, comunicare, logistică și industrial, pentru buna executare a contractului și monitorizarea relațiilor cu clienții.

Datele dumneavoastră sunt păstrate pentru durata strict necesară exercitării acestor obiective și sunt destinate spre a fi consultate de serviciile noastre interne cât și de prestatorii noștri. 
Ținând seama de nivelul cunoștințelor, de costurile de implementare și de natura, semnificația, contextul și de obiectivele prelucrărilor efectuate astfel, cât și de riscurile pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, ne angajăm să punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a vă garanta protecția datelor dumneavoastră.

Conform Regulamentului european nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 cât și conform Legii nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 modificată, vă informăm că dispuneți de dreptul:

 • De acces și rectificare a datelor dumneavoastră;
 • De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră din motive legitime;
 • În limitele prevăzute de textele de lege, de a cere  limitarea prelucrării datelor sau ștergerea acestora;
 • De a vă retrage consimțământul în orice moment;
 • De a primi datele dumneavoastră într-un format structurat, folosit în mod curent și lizibil pentru a le transmite unui alt responsabil cu prelucrarea acestora (dreptul la portabilitatate);
 • De definire a directivelor referitoare la păstrarea, ștergerea și la comunicarea datelor dumneavoastră personale  după deces.

De altfel, vă informăm că dispuneți de dreptul de opoziție în cadrul profilului realizat anual pentru  a vă propune oferte personalizate.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să adresați cererea dumneavoastră, însoțită de un document de identitate, prin email, la adresa următoare: .

Vă mai informăm că dispuneți de dreptul de a face reclamație pe lângă o unitate de control.

Prin acceptarea acestor informații de pe banda cookie din josul paginii, acceptați să vă comunicați Datele personale societății WATERAIR în cadrul obiectivelor descrise mai sus.