Informujemy, że firma WATERAIR, spółka akcyjna uproszczona, z siedzibą pod adresem: Zone artisanale, 68580, SEPPOIS-LE-BAS, zarejestrowana w rejestrze handlowym spółek w Mulhouse, pod numerem 440 123 487 (zwana dalej „naszą firmą”, „my”’), pragnie gromadzić dane osobowe dotyczące Użytkownika (zwane dalej „Danymi”).

Dane użytkownika są zbierane w celu realizacji następujących celów:

 • Poszukiwanie rynków,
 • Zarządzanie newsletterami,
 • Dostosowane zarządzanie ofertami promocyjnymi,
 • Mierzenie audiencji i statystyki,
 • Geolokalizacja w celu zaproponowania użytkownikowi właściwego kraju w rozwijanym menu,
 • Przekierowywanie / Remarketing,
 • Realizacja umowy,
 • Ankiety satysfakcji,
 • Przenoszenie Danych do podwykonawców w następujących obszarach działalności: IT, handel, finanse, marketing, komunikacja, logistyka i przemysł w celu odpowiedniej realizacji umowy i dalszej relacji z klientami.

Dane użytkownika przechowywane są przez okres ściśle niezbędny do realizacji tych celów i są przeznaczone do konsultacji przez nasze wewnętrzne działy i naszych usługodawców.

Biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cel przeprowadzanego przetwarzania danych, jak również ryzyko dla praw i wolności użytkownika, nasza firma zobowiązuje się do wprowadzenia w życie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony Danych użytkownika.

Zgodnie z Rozporządzeniem europejskim nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., jak również francuskiej Ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. ze zmianami, informujemy użytkownika o jego prawie do:

 • Dostępu i poprawiania swoich Danych;
 • Wyrażania sprzeciwu z uzasadnionych powodów wobec przetwarzania Danych, które jego dotyczą;
 • Domagania się, w granicach przewidzianych przez teksty, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia takich Danych;
 • Wycofania swojej zgody w dowolnej chwili;
 • Otrzymania swoich Danych w usystematyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym formacie w celu przekazania ich innemu administratorowi przetwarzania (prawo do przenoszenia);
 • Określenia instrukcji odnośnie przechowywania, usuwania i przekazywania swoich Danych osobowych po jego śmierci.

Ponadto, informujemy, że użytkownik ma prawo do sprzeciwu w ramach profilowania, które przeprowadzamy co roku w celu zaproponowania użytkownikowi spersonalizowania oferty.

W celu skorzystania ze swoich praw użytkownik powinien przesłać swój wniosek wraz ze swoim dowodem tożsamości pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: .

Informujemy również, że użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Akceptacja informacji zawartych na banerze dot. plików cookie na dole strony oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie swoich Danych firmie WATERAIR w celach opisanych powyżej.