Bezpečnostný kryt bazéna, ktorý je prispôsobený vášmu bazénu, plní funkcie zimného a tiež letného krytu.