Identifikácia správcu webovej stránky

Webovú stránku Waterair.com/sk vydáva Skupina WATERAIR
Zjednodušená akciová spoločnosť so základným kapitálom 10 000 000 eur.
Interkomunitárne registračné číslo DPH: FR 71 440 123 487
RCS (Obchodný register) Mulhouse B 440 123 487, so sídlom spoločnosti na adrese:
Z.A
68580 Seppois le Bas
E-mailová adresa:
Rady a štúdie umiestnenia: 0 800 50 70 40
Ústredňa: +33 3 89 07 45 45
Zákaznícky servis: +33 3 89 07 45 55 (bezplatná služba, cena hovoru)
Zodpovedný editor webu: V. TUFFAL

Prístup na webovú stránku

Prístup na webovú stránku Waterair.com/sk je bezplatný. Náklady na prístup a využívanie telekomunikačnej siete znáša používateľ internetu podľa podmienok stanovených jeho poskytovateľom internetového pripojenia a telekomunikačným operátorom. Používateľ tejto webovej stránky prehlasuje, že má potrebné zručnosti a prostriedky na prístup a používanie tejto webovej stránky.
Technické informácie
Pripomíname, že poštové tajomstvo nie je na internetovej sieti zaručené. Používateľ internetu je informovaný o tom, že od jeho vstupu na internetovú stránku môžu byť „cookies“ použité na jeho identifikáciu a na uchovanie zadaných informácií počas celého trvania jeho pripojenia.
Stránka Waterair.com/sk používa Google Analytics, službu na analýzu webovej stránky, poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“).  Služba Google Analytics používa cookies, textové súbory uložené vo vašom počítači, aby pomohla stránke Waterair.com/sk analyzovať používanie svojej stránky svojimi používateľmi. Údaje generované súbormi cookies o vašom používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú prenášané a ukladané spoločnosťou Google. Google použije túto informáciu na vyhodnotenie vášho používania stránky, na zostavovanie správy o celkovej aktivite na webovej stránke pre svojho editora a na poskytovanie ostatných služieb, ktoré sa vzťahujú na aktivitu na stránke a na používanie internetu. Spoločnosť Google bude môcť poskytnúť tieto údaje tretím osobám v prípade zákonnej povinnosti alebo, keď tieto tretie osoby spracovávajú tieto informácie pre Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktorými disponuje. Nastavením vhodných parametrov vo vašom prehliadači môžete deaktivovať používanie cookies.

Používaním tejto internetovej stránky dávate výslovný súhlas na spracovanie vašich menovitých údajov spoločnosťou Google v súlade s vyššie popísanými podmienkami a účelmi.

Hypertextové odkazy

Vytvorenie hypertextových odkazov na webovú stránku Waterair.com/sk podlieha predchádzajúcemu súhlasu vedúceho editora. Spoločnosť Piscines WATERAIR v žiadnom prípade neznáša zodpovednosť za hypertextové odkazy vytvorené na stránke Waterair.com/sk a smerujúce k iným webovým stránkam.

Autorské práva

Bez povolenia editora je zakázané kopírovať alebo prezentovať akýmkoľvek spôsobom alebo na akomkoľvek nosiči stránky alebo ich časti, údaje a všetky ostatné základné prvky webovej stránky. Takéto konanie je považované za falšovanie.

Identifikácia poskytovateľa web hostingu pre webovú stránku

Web hosting stránky Waterair.com/sk zabezpečuje spoločnosť Nerim SAS. Jej sídlo spoločnosti sa nachádza v Paroi Nord de la Grande Arche, 1 parvis de la Défense, 92044 Paris La Défense Cedex, Francúzsko.

© Fotografie
Estelle Hoffert