Spoločnosť Bazény Waterair sa angažuje v trvalo udržateľnom rozvoji

Naša spoločnosť so sídlom na vidieku, v blízkosti prírody sa vždy usilovala nepretržite vylepšovať kvalitu svojich produktov pre zvýšenie jej životnosti.

V dnešnej dobe je úplne normálne pýtať sa pri výbere bazéna na dopad na životné prostredie.

Nižšie položené otázky sú najčastejšími otázkami našich klientov a preto sme sa na en pokúsili odpovedať čo najobjektívnejšie.

Spotrebuje bazén veľa vody?

Voda ako cenný a vo svete nerovnomerne rozdelený element je cenným zdrojom, ktorým je potrebné šetriť.

Bazén Waterair stačí naplniť len jediný krát! Jednoduchá ale pravidelná údržba vody vám tak zabezpečí to, že sa vám bazén nikdy celkom nevyprázdni.

Štúdia (FPP) napokon ukazuje, že ročná spotreba vody v 1 350 000 rodinných bazénoch osadených vo Francúzsku bola odhadovaná, na 0,05% spotreby vody v národnom merítku, (70% bolo použitých na poľnohospodárstvo).

 

Koľko CO2 vydáva konštrukcia bazéna Waterair ?

Spoločnosť SYMOE, ktorá je špecialistom v oblasti emisií CO2, sme poverili porovnaním rôznych konštrukčných techník bazénov.

Ide o komplexný postup, pretože meranie sa má vzťahovať na všetky procesy: extrakcia surovín, výroba, doprava, atď.

Konštrukcia bazéna WATERAIR teda vydáva menej plynu so skleníkovým efektom ako „škrupinové“ alebo betónové bazény.

Je používanie bazéna zdrojom znečistenia životného prostredia?

Ak budete dodržiavať naše rady týkajúce sa údržby, stanete sa tak osobne činiteľom trvalo udržateľného rozvoja. Je to stopercentne ziskový záväzok. Ak máte pod palcom spotrebu vody, chránite prírodné zdroje a sporíte.

Ročné používanie bazéna (elektrika, prípravky, …) predstavuje približne 1,2% ročného priemeru emisií CO2 jednej francúzskej domácnosti, čo je ekvivalent jednej spätnej cesty lietadlom na trase Paris-Nantes pre jednu osobu v ekonomickej triede (zdroj: FPP).

Nainštalovať si bazén vo svojej vlastnej záhrade a mať tak prázdniny doma po celý rok je i eko občianskym počinom!

Aké sú konkrétne záväzky Piscine WATERAIR v znižovaní skleníkového efektu a v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Piscines Waterair, eko koncepcia to je každodenná výzva. To znamená prísne zadávacie podmienky: každý nový produkt musí vydávať menej CO2, ako jeho predchodca.

Redukcia obalov je taktiež našou prioritou.

*Výpočty vykonala spoločnosť SYMOE na základe Zdravotných a Environmentálnych Záznamov – norma NF P01-010

Mali by ste vedieť

Štruktúra vášho bazéna pozostáva s čiastočnej recyklovanej a recyklovateľnej ocele.

Linery Bazénov Waterair sú recyklovateľné.

Skočte do vody !

Ako by ste chceli dostávať svoj katalóg? *
Oprávňujem spoločnosť Waterair, aby mi posielala ceny, digitálny katalóg a propagačné akcie :
Offres commerciales e-mail
Offres commerciales sms
Parrainage
Polia označené * sú povinné
Vaše osobné údaje Skupina Waterair zhromažďuje v rámci vašej žiadosti. Pre ďalšie informácie si, prosím, prečítajte našu politiku zachovávania dôvernosti dostupnú v spodnej časti našich internetových stránok.

európsky líder v bazénových súpravách

Pôsobíme vo viac ako 29 krajinách sveta a sme známi kvalitou našich výrobkov, spoľahlivosťou našich služieb, ale aj našou mimoriadnou konkurencieschopnosťou

20 rokov

záruky na konštrukciu*

50 rokov

skúseností výrobcu

+20%

hodnoty majetku

133 000

šťastných zákazníkov