Pri prezeraní našej internetovej stránky môžu byť prostredníctvom súborov „cookies“ zaznamenávané informácie týkajúce sa vášho prehliadania stránky, ktoré môže čítať len server, ktorý daný súbor cookie vytvoril.

Cookie je textový súbor, ktorý sa pri vašej návšteve stránky umiestni a ukladá na špecifické miesto na pevnom disku vášho koncového zariadenia (počítača, mobilného zariadenia, atď.), ak nezmeníte vaše nastavenie parametrov cookies, s výnimkou cookies potrebných na poskytovanie určitej služby alebo na prevádzku našej webovej stránky (ako napríklad cookies „nákupného košíka“ a „autentifikačné“ cookies. 

Cookies umožňujú počas obmedzenej doby identifikovať koncové zariadenie, na ktorom sa prezerá webová stránka, a to hlavne voľby, ktoré ste vyjadrili počas doby platnosti vášho súhlasu, ktorá je 6 mesiacov.

Oznamujeme vám, že počas vášho prehliadania našej internetovej stránky sa môžu vo vašom koncovom zariadení uložiť súbory cookies s cieľom:

  • prezentovať vám reklamy a informácie prispôsobené vašim záujmom (reklamné súbory cookies);
  • umožniť vám zdieľať obsah našej webovej stránky s ostatnými používateľmi internetu (súbory cookies sociálnych sietí);
  • merať a analyzovať používanie našej internetovej stránky (súbory cookies na meranie návštevnosti stránky);
  • zabezpečiť správny priebeh vašich nákupov (súbory cookies „nákupných košíkov“); 
  • rýchlo vás identifikovať (súbory cookies „prihlasovacie identifikačné údaje“ a „autentifikačné“ súbory);
  • optimalizovať prezentáciu našej webovej stránky s vašimi preferenciami a podľa koncového zariadenia, ktoré používate (súbory cookies personalizácie rozhrania);
  • Zabezpečiť optimálne fungovanie vášho prehliadania na stránke (prevádzkové cookies);
  • Umožniť zobraziť obsah videí hosťovaných na video platformách Youtube a Vimeo (video cookies);
  • Vykonávať ergonomické testy v reálnom čase, tzv. „AB testy“ (cookies AB testov).

V súlade so zákonom č. 78-17 zo 6. januára 1978 v znení neskorších úprav a európskeho Nariadenia č. 2016/679 z 27. apríla 2016, je ukladanie informácií a prístup k už uloženým informáciám možný len s vašim súhlasom. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s používaním vyššie uvedených cookies. Môžete sa však kedykoľvek rozhodnúť deaktivovať všetky tieto cookies alebo ich časť vo vašom prehliadači, s výnimkou cookies potrebných na poskytovanie určitej služby a prevádzku našej webovej stránky.