Waterair Pooler: ett företag som är engagerat i hållbar utveckling.

Waterair Pooler: ett företag som är engagerat i hållbar utveckling.

Vårt franska tillverkningsföretag ligger ute på landsbygden, i närhet till naturen, och har alltid eftersträvat att kontinuerligt förbättra produkternas kvalitet för att förbättra utnyttjningstiden.

I dagsläget är det vanligt att när som helst bli tillfrågad om hur ens pool påverkar miljön.

Frågorna nedtill är de huvudsakliga förfrågningarna från våra kunder och vi har försökt att besvara dem helt objektivt.

 

Hur mycket vatten förbrukar en pool?

Vatten, är en sällsynt resurs som är ojämnt fördelat runtomkring i världen och man bör hushålla med det.

En Waterair-pool behöver bara fyllas på en enda gång! Genom ett enkelt. men regelbundet skött, underhåll av vattnet behöver man aldrig tömma bassängen helt.

En studie som FPP har gjort visar att den årliga vattenkonsumtionen för 1 350 000 pooler som har installerats i Frankrike utgör 0,05 % av hela landets konsumtion (jämfört med 70 % när det gäller jordbruket).

 

Hur stora koldioxidutsläpp uppstår när man bygger en Waterair-pool?

Vi gav konsultbolaget Symoe, som specialiserat sig på att beräkna CO2-utsläpp, i uppdrag att beräkna de koldioxidutsläpp som genereras vid byggandet av en Waterair-pool.

Det är en komplex metod, eftersom mätningen måste göras för processen i sin helhet: utvinning av råmaterial, tillverkning, transport, etc.

De genomförda beräkningarna* uppvisar följande resultat:

  1. Konstruktionen av en WATERAIR-pool släpper alltså ut mindre växthusgas än en ”skal”- eller betongpool.
  2. Är användandet av en pool en föroreningskälla för vår miljö
  3. Genom att följa våra skötselråd agerar ni själva för hållbar utveckling. Det är ett vinnande åtagande. Ni kontrollerar er vattenförbrukning, ni sparar naturresurser och pengar.
  4. En pools årsförbrukning (elektricitet, behandlingsprodukter…) utgör 1,2 % av ett franskt hushålls genomsnittsutsläpp av Co2 under ett års tid, vilken motsvarar en resa tur och retur med flyg mellan Stockholm och Göteborg för 1 person i miljöklass (källa: FPP).

Om ni installerar en pool i er trädgård och väljer att semestra hemmavid varje år blir det alltså en miljömedveten medborgargärning.

Vari består WATERAIR Poolers engagemang för att minska växthusgaserna och för hållbar utveckling av rent konkret?

Hos Waterair Pooler är miljöfrågan ständigt aktuell. Detta utmynnar i strikt protokoll med ålägganden: varje ny produkt måste generera mindre koldioxid är den som den ersätter.

Vi prioriterar även att minska emballaget.

*Beräkningarna har utförts av bolaget SYMOE med utgångspunkt i Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (Arkivet för miljörelaterade och sanitära deklarationer) – norm NF P01-010

Ta första steget

Hur vill du få din katalog? *
Jag godkänner att Waterair skickar mig priser, den digitala katalogen och specialerbjudanden :
Offres commerciales e-mail
Offres commerciales sms
Parrainage
Fält som har markerats med * är obligatoriska att fylla i
Dina uppgifter samlas in av Waterair Group som en del av din begäran. För mer information, se vår integritetspolicy som finns längst ner på vår webbplats.

europaledande inom poolpaket

Vi finns för närvarande i 29 länder och är välkända för våra produkters kvalitet, vår kundnöjdhet och för vår exceptionella konkurrenskraft.

20 års

garanti för poolstrukturen*

50 år

erfarenhet som tillverkare

+20%

i ökat fastighetsvärde

133 000

belåtna kunder