Vi informerar dig om att WATERAIR, ett förenklat aktiebolag med huvudkontor på Artisanal Zone, 68580 i SEPPOIS-LE-BAS, Frankrike, registrerat på handels- och bolagsregistret i Mulhouse under nummer 440 123 487 (nedan kallat “vi” ), vill samla in personuppgifter om dig (hädanefter “Data”).

Dina data samlas in för följande ändamål:

 • marknadsprospektering,
 • hantering av nyhetsbrev,
 • hantering av skräddarsydda erbjudanden,
 • publikmätningar och statistik,
 • geolokalisering för att kunna erbjuda dig rätt land i rullistan,
 • retargeting/remarketing,
 • fullgörande av avtal,
 • tillfredsställelseundersökningar,
 • överföring till underleverantörer inom följande verksamhetsområden: IT, handel, finans, marknadsföring, kommunikation, logistik och industri för bra genomförande av avtal och uppföljning av kundrelationer.

Dina data bevaras under en period som är bara är absolut nödvändig för att uppfylla dessa ändamål och är avsedda att konsulteras av våra interna avdelningar och av våra tjänsteleverantörer.

Med tanke på kunskapernas natur, kostnaden för genomförandet och verksamhetens art, omfattning, sammanhang och ändamålet med behandlingens utförande och risker för dina rättigheter och friheter, kommer vi att göra allt för att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data.

I enlighet med europeisk förordning nr 2016/679 av den 27 april 2016 samt lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, ändrad, informerar vi dig om att du har rätt att:

 • få tillgång till och ändra dina data,
 • motsätta dig behandlingen av dina data av legitima skäl,
 • inom gränserna för vad som anges i texterna kan du begära att databehandlingen begränsas eller att dina data raderas,
 • återkalla ditt samtycke när som helst,
 • ta emot dina data i ett strukturerat, vanligt och läsbart format för överföring till en annan behandlingsansvarig (rätt till mobilitet),
 • definiera riktlinjer för bevarande, borttagande och kommunikation av dina data efter din bortgång.

Dessutom informerar vi dig om att du har rätt att motsäga dig detta inom ramen för den profilering som vi utför årligen för att kunna ge dig personliga erbjudanden.

För att utöva dina rättigheter uppmanar vi dig att skicka din förfrågan, tillsammans med ett bevis på din identitet, via e-post till följande e-postadress: .

Vi informerar dig även om att du i enlighet med gällande bestämmelser har rätt att lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Genom att acceptera informationen i kakbannern längst ner på sidan godkänner du att lämna ut dina data till företaget WATERAIR för de ovan beskrivna syftena.