Détail du panneau waterair

Varför stålpaneler?

Mekanisk prestanda

Stålet i poolpaketet har mekaniska egenskaper som kan motstå extrema förhållanden.

Valfri utformning

Stålets unika egenskaper (däribland elasticiteten) gör att det går att åstadkomma obegränsade former, vilket gör att det går att inrymma byggnadsverken harmoniskt i deras respektive omgivning.

Respekt för miljön

Stål är ett hållbart material som behåller sina egenskaper under decenniernas gång. Stål är dessutom ett av de mest återvunna materialen i världen.

Piscine semi-enterrée de forme libre Madeleine dans un grand jardin

Enkel implementering.

Stålet är snabbt och enkelt att implementera och alltså rekommendabelt när det gäller att montera ett poolpaket. De olika delarna är fabrikstillverkade och endast sammansättningen sker på plats.

Komfort och lägre elförbrukning

När väl stålet har sammansatts med andra material erbjuder det intressanta lösningar när det gäller isoleringen för er pool.

Paketkonstruktion genom moduler

Stålkonstruktionerna är skalbara och anpassas lätt till hur era behov förändras.

Användningen av stål har revolutionerat byggbranschen sedan i slutet av 1800-talet.

Här är Eiffeltornet i Paris (1889) och Burj Al Arab i Dubai (1993).

Comparaison de résistance entre l'acier ondé Waterair et deux tours célèbres

En exceptionell motståndskraft

Rapporten från VERITAS studie (MLH1B970074F) validerar beräkningarna som bevisar att Waterair-panelen står emot 4 gånger det maximala tryck som er poolstruktur utsätts för.

Dessutom visar dessa beräkningar att Waterair-panelen har en överlägsen stabilitet jämfört med en betongmur som är upp till 45 cm bred.

En struktur skyddad mot sprickor

Tack vare robustheten i poolens stålpanel kan er Waterair-pool motstå extrema förhållanden. I händelse av kraftig frost, jordrörelser av låg amplitud, eller montering i en seismisk zon, kommer ert poolpaket med stålpanel kunna stå emot utan vare sig sprickor eller skador vilket garanterar hållbarheten i er investering.

Contruction d'une piscine Waterair avec panneaux en acier ondé

En ojämförbart lång livslängd

Waterair-panelen utnyttjar unik teknologisk sakkunskap: ett skydd bestående av flera skikt som garanterar ert poolpaket en lång livslängd under alla slags påfrestningar.

Waterair-panelen består av: en kärna av korrugerat stål på 150/100eme på båda sidor, och ett skydd genom en galvaniserad förening för att garantera en ypperlig rostbeständighet på båda sidor, samt ett lager av kompositskydd som garanterar en exceptionell tålighet.

*Ej degressiv, gäller alla fabriksfel i enlighet med våra allmänna garantivillkor.

Bra att känna till:

Testerna som har utförts av CETIM under extrema förhållanden som er Waterair-pool aldrig kommer att utsättas för, bevisar att efter 3 000 timmar av saltdimma (vilket motsvarar 30 års exponering för saltvatten), kan man inte observera något spår av röd rost på Waterair-poolernas stålpaneler.

Zoom sur le panneau Waterair qui compose votre piscine en kit