Čilgehus

Den rektangulära poolen Sara förför med sina rena och moderna linjer. Den mjuka formen med rundade hörn ger förutsättningar att anpassas i alla trädgårdar! I den här rymliga och rätlinjiga poolen finns utrymme för bad, avkoppling, vattenlekar och simning.

Fördelarna?

Längden frigörs med den integrerade trappan Inside. Den här tillträdeskonstruktionen i en ren, modern design, kan placeras i vinkeln på poolen Sara för att frigöra maximalt utrymme för simning eller lek.

De rundade hörnen på poolen Sara underlättar skötseln. Det ger faktiskt bättre vattencirkulation och ingen smuts samlas i hörnen. Filtreringen är därmed optimal!

Mått

Poolen Sara finns i olika storlekar och badytan varierar från 9,8 m² till 55 m² ; vilket ger bra längd och optimal lekkomfort.

Utrustning som standard

Med den integrerade trappan Inside får man hinderfria simlängder för att fullt ut utnyttja den tillgängliga platsen.

Du kan personanpassa din pool Sara med olika utrustningar som t.ex. linern, som finns i olika färger. Du kan även välja en bottenprofil som passar för användningen, antingen en plan eller kurvig botten eller en stor eller liten djupdel. När det gäller skötsel, kan du välja mellan de filtersystem som anpassats till din pool och som uppfyller dina krav (placering, teknik).