preguntas y consejos sobre instalación de piscina

1. Det behövs gott om plats för att installera en pool

Waterair Pooler erbjuder ett antal modeller med en areal på under 30 m². Ni kan med lätthet installera en pool på både en mycket liten bit mark eller på en radhustomt. Er Waterair-försäljningskonsult står till ert förfogande om ni vill ha närmare information.

2. En pool förbrukar mycket vatten.

En pool som underhålls behöver inte tömmas årligen. Dessutom sker en naturlig och kostnadsfri vattentillförsel genom regnvatten. En pools vattenförbrukning är marginell. En studie som FPP har gjort visar att den årliga vattenkonsumtionen för 1 350 000 pooler som har installerats i Frankrike utgör 0,05 % av hela landets konsumtion (jämfört med 70 % när det gäller jordbruket).

3. Poolen är farlig för barn.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har antalet barn som drunknar minskat med 90 procent under de senaste 100 åren. Trots detta är drunkning den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern 1 till 6 år. I Sverige är vi numera i en situation där vi har färre än tio barndrunkningar per år.

Information har tagits fram av Barnsäkerhetsrådet som består av 11 myndigheter i samverkan för ett barnsäkrare samhälle: Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Konsumentverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Skolverket, SLU/ Movium – Centrum för stadens utemiljö, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och Trafikverket.
När vattnet är djupare än 20 centimeter är det du som är ägare till en fast pool som är ansvarig för att ordna de säkerhetsanordningar som behövs för att undvika barnolyckor, läs mer om poolsäkerhet hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4. Det behövs tillstånd för att installera en pool

Det är du som är fastighetsägare är skyldig att ta reda på vad som gäller när du vill ändra något på din fastighet. Så länge du inte höjer eller sänker marknivån runt poolen med mer än 50cm behöver du vanligtvis inget bygglov enligt kommunerna i Stockholms län. Du kan däremot behöva bygglov för konstruktioner runt poolen om dom är högre än 1,2m, till exempel plank eller pooltak. Läs mer om bygglov hos din kommun.

5. Det går åt mycket tid för att sköta en pools underhåll.

Poolunderhållet påverkas av omgivningen runt poolen, växtlighet, markförhållanden och filtreringssystem. En väl genomtänkt pool behöver inte ta upp mer än 30 minuters underhåll per vecka. Er Waterairkonsult hjälper er hitta den lösning som passar er situation bäst.

6. Poolunderhåll är dyrt

Kostnaden för underhållet beror på er pools areal, djup, och om den har uppvärmning eller inte. I vilket fall handlar det om högst några tior per baddag. Er försäljningskonsult kommer att kunna ge er mer exakta uppgifter med utgångspunkt i er situation.

7. En pool är inte miljövänlig

Vi gav konsultbolaget Symoe, som specialiserat sig på att beräkna CO2-utsläpp i uppdrag att beräkna de koldioxidutsläpp som uppstår vid byggandet av en Waterair-pool. Resultaten var utmärkta. Att bygga en pool genererar mindre utsläpp än en resa på 15 dagar till Egypten för 4 personer (från Paris).

Årsanvändningen av en pool (elektricitet, behandlingsprodukter…) uppgår till 1,2 % av genomsnittsutsläppet av Co2 på årsbasis för ett franskt hushåll, vilken motsvarar en resa tur och retur med flyg mellan Stockholm och Göteborg för 1 person i miljöklass (Källa: FPP).

Pooler och miljöhänsyn är inte oförenliga, snarare tvärtom. Miljöpåverkan från en pool minskas ännu mer om man tar hänsyn till de minskade förflyttningar som uppstår på grund av att ni tillbringar mer av fritiden hemmavid.

Ta första steget

Hur vill du få din katalog? *
Jag godkänner att Waterair skickar mig priser, den digitala katalogen och specialerbjudanden :
Offres commerciales e-mail
Offres commerciales sms
Parrainage
Fält som har markerats med * är obligatoriska att fylla i
Dina uppgifter samlas in av Waterair Group som en del av din begäran. För mer information, se vår integritetspolicy som finns längst ner på vår webbplats.

europaledande inom poolpaket

Vi finns för närvarande i 29 länder och är välkända för våra produkters kvalitet, vår kundnöjdhet och för vår exceptionella konkurrenskraft.

20 års

garanti för poolstrukturen*

50 år

erfarenhet som tillverkare

+20%

i ökat fastighetsvärde

133 000

belåtna kunder