1. Det behövs gott om plats för att installera en pool

Waterair Pooler erbjuder ett antal modeller med en areal på under 30 m². Ni kan med lätthet installera en pool på både en mycket liten bit mark eller på en radhustomt. Er Waterair-försäljningskonsult står till ert förfogande om ni vill ha närmare information.

Piscine en forme de haricot avec margelles et escalier entrant

2. En pool förbrukar mycket vatten.

En pool som underhålls behöver inte tömmas årligen. Dessutom sker en naturlig och kostnadsfri vattentillförsel genom regnvatten. En pools vattenförbrukning är marginell. En studie som FPP har gjort visar att den årliga vattenkonsumtionen för 1 350 000 pooler som har installerats i Frankrike utgör 0,05 % av hela landets konsumtion (jämfört med 70 % när det gäller jordbruket).

Eau de piscine limpide

3. Poolen är farlig för barn.

Lagen av den 3 januari 2003 kräver att ni inrättar ett standardiserat säkerhetssystem som förebyggande åtgärd mot drunkningsolyckor som involverar barn under 5 år. Att föräldrar har uppsikt över sina barn är dock den bästa säkerhetsåtgärden.

I Frankrike dog år 2010 7 barn genom drunkning och i Frankrike finns det totalt 1 538 000 privatägda pooler. Denna dödssiffra har minskat avsevärt eftersom den år 2000 uppgick till 32 stycken drunknade barn. Antalet drunkningsolyckor i privatägda familjepooler som involverar barn under 5 år har alltså minskat med en fjärdedel under 10 års tid.

Poolen är även den idealiska platsen för simträning eftersom den erbjuder gynnsamma förutsättningar för att ta de första simtagen; inga vågor; ingen ström; genomskinligt vatten, och dessutom ibland uppvärmt....

4. Det behövs tillstånd för att installera en pool

Poolbyggen lyder under olika stadsplaneringsregler. I allmänhet är tillståndet oanvändbart och det räcker med att på förhand inlämna en förklaring om arbetena som ska vidtas till stadshuset. Tveka inte att ta kontakt med er Waterair-försäljningskonsult som kommer att kunna svara på era frågor om detta.

Piscine de forme libre Cléa sur terrasse en bois surélevée

5. Det går åt mycket tid för att sköta en pools underhåll.

Poolunderhållet är direkt avhängigt dess omgivande miljö (stenläggning, växtlighet), och dess filtreringssystem. En väl genomtänkt pool kräver minst 30 minuters underhåll per vecka. Er Waterair-konsult står till ert förfogande för att hjälpa er hitta den lösning som passar er situation bäst.

Personnes profitant des abords de leur piscine Waterair

6. Poolunderhåll är dyrt

Kostnaden för underhållet beror på er pools areal, djup, och om den har uppvärmning eller inte. I vilket fall handlar det om högst några euro per baddag. Er försäljningskonsult kommer att kunna ge er mer exakta uppgifter med utgångspunkt i er situation.

Produit d'entretien pour piscine Easypool 2

7. En pool är inte miljövänlig

Vi gav konsultbolaget Symoe, som specialiserat sig på att beräkna CO2-utsläpp i uppdrag att beräkna de koldioxidutsläpp som uppstår vid byggandet av en Waterair-pool. Resultaten var utmärkta. Att bygga en pool genererar mindre utsläpp än en resa på 15 dagar till Egypten för 4 personer (från Paris).

Årsanvändningen av en pool (elektricitet, behandlingsprodukter...) uppgår till 1,2 % av genomsnittsutsläppet av Co2 på årsbasis för ett franskt hushåll, vilken motsvarar en resa tur och retur med flyg mellan Stockholm och Göteborg för 1 person i miljöklass (Källa: FPP).

Pooler och miljöhänsyn är inte oförenliga, snarare tvärtom. Miljöpåverkan från en pool minskas ännu mer om man tar hänsyn till de minskade förflyttningar som uppstår på grund av att ni tillbringar mer av fritiden hemmavid.

Bordure d'une piscine donnant sur un jardin